مراکز سپاه در شیراز

برانداز

Barandaz.com

مراکز سپاه در شیراز

شيراز - سينما آريانا سابق

که حالا ديگر متروکه شده است...

و البته کوچه کنار سينما(کوچه سينما آريانا ) که به قول بعضي‌ به کوچه تمدنها ملقب شده است ،

تنها کوچه در ايران که مرکز تجمع پيروان همه اديان بود...

 

کنيسه يهوديان شيراز ،(ربيع زاده )و

انجمن زرتشتيان شيراز

کليساي شمعون مقدس

کمي‌ دور تر خيابان شهيد دستغيب منزل و محل تولد (ميرزا حسين‌علي نوري، ملقب به بهاءالله )موسس آيين بهائيت

و مسجدي که کمي‌ آن سو تر از کليسا بود,مسجد خيرات

و آخر کوچه مجتمع آموزش زبان انگليسي ايران - آمريکا

پس از انقلاب اسلامي ، سپاه پاسداران مجتمع زبان انگليسي را مصادره و در ابتدا يکي‌ از بازداشتگاه‌هاي کميته و پس از آن مرکز تبليغات و عقيدتي سياسي و در القران سپاه پاسداران استان فارس کرد ! از سال 1385 تا 1388 رسما ساختمان اطلاعات سپاه شيراز شد ! برخي‌ از دلايل انتخاب اين ساختمان و مصادره آن

 

مشرف بودن اين ساختمان بر مراکز مذهبي اين اديان -

 

اشرافيت بر منازل پيروان و رهبران اين اديان که عموماً منازل خود را در نزديکي‌ مکان‌هاي مذهبي‌ خود اختيار کرده بودند-

 

وجود بازداشت گاهي‌ در نزديکيه آنها براي دستگيري و سريع وارد عمل شدن و سرکوب مخفيانه و بي‌ سرو صداي آنها-

افسوس و صد افسوس که حال چه از آن تمدن باقي‌ مانده است