معرفی مزدوران

برانداز

Barandaz.com

معرفی مزدوران

 

معرفى مزدوران، جنايتكاران و آدمكشان رژيم ديكتاتورى اسلامى حاكم بر ايران.

 

مراحل معرفي :

١- نشان كردن نيروهاي متصل به نظام كه خودمان در آرشيو داريم يا به وسيله معرفى آنها توسط مردم !

۲- معرفى و انتشار عكس آن دسته كه اميدى به بازگشتشان نيست و يا بنا به دلايلى از قبيل آدم كشى , شكنجه و .. لياقت بازگشت ندارند.

 

در مراحل بعدى شناسنامه انفرادى و گروهى (جمعى) اين افراد و جنايتهاى آنها را به اطلاع عموم مردم ايران و جهانيان مى رسانيم .

در خاتمه از آنجاكه در اكثر خانواده ها حداقل يك نفر مزدور است، از فعالين سياسي و مردم ايران درخواست داريم كه آنان را از اين طريق با پيوست عكس و اطلاعات معرفى نمايند.

 

پاينده ايران